ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK MÔN PHỐI HỢP VỚI UB MTTQVN XÃ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỔ CHỨC RA QUÂN THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG ''DÂN VẬN KHÉO'' TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Sáng ngày 05/6/2024 (thứ 4). UBND xã Đăk Môn phối hợp với Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức ra quân triển khai thực hiện Hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/05/2024) đồng thời triển khai cuộc vận động “Dân vận khéo” tổng dọn vệ ...

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO 24/3/2024

Ngày Thế giới Phòng chống lao được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội; đồng thời thúc đẩy nổ lực chấm dứt bệnh lao trên ...

Tổ chức họp BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm Nông - Lâm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Đăk Môn

Thực hiện kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 8/9/2023 của UBND xã về kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Đăk Môn.Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2023. Tại trụ sơ ...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH SÊ KÔNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI XÃ ĐĂK MÔN, HUYỆN ĐĂK GLEI, TỈNH KON TUM

Sáng, ngày 30 tháng 8 năm 2023, lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN xã tiếp đón Đoàn công tác biên giới tỉnh Sê Kông, Lào đến thăm, tuyên truyền người dân di cư tự do và kết hôn không giá thú trong ...
Văn bản mới
Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2024 của UBND xã
Kế hoạch Kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Đăk Môn năm 2024
Công van số 331-CV/ĐU, ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Đảng ủy xã Đăk Môn môn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Công văn số 71/CV-UBND, ngày 6/3/2024 của UBND xã Đăk Môn về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Công văn số 77 /CV-UBND, ngày 08/3/2024 của UBND xã V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng trước : 333
Năm 2024 : 1.913
LIÊN KẾT