Đăk Môn là một  thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon TumViệt Nam.

Xã Đăk Môn có diện tích 64,58 km², dân số năm 2019 là 6.534 người[1], mật độ dân số đạt 101 người/km².

Đăk Môn có 12 thôn, gồm 1.279 hộ, với 5.352 khẩu, trong đó: hộ là đồng bào DTTS là 1.163 hộ (chiếm 90,93%), còn lại hộ kinh là 116 hộ, trong đó nữ 2.886 khẩu, chiếm 53,9% (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 4.844 khẩu).