A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức họp BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm Nông - Lâm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Đăk Môn

Thực hiện kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 8/9/2023 của UBND xã về kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã Đăk Môn.

Chiều ngày 12 tháng 10 năm 2023. Tại trụ sơ UBND xã Đăk Môn. BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm Nông - Lâm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình đã tổ chức Họp triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm Nông - Lâm - Ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã.

Ảnh: Đồng chí Y Quyên - Phó chủ tịch Ủy ban nhân xã - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ( Chủ trì hội nghị)

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Y Quyên - Phó chủ tịch Ủy ban nhân xã - Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có các đồng chí là Thành viên BCĐ rà soát tại Quyết định số 126/QĐ-UBND, ngày 10/10/2023 của UBND xã Đăk Môn.

Tại buổi Hội nghị đồng chí Chủ trì đã quán triệt một số nội dung, quy định về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp; lâm nghiệp; ngư nghiệp có mức sống trung bình trến địa bàn xã Đăk Môn được quy định tại các Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Hướng dân số 04/HD-SLĐTBXH, ngày 18/9/2023 của Sở Lao động tỉnh Kon Tum. 

Đồng thời, Đồng chí chủ trì đề nghị: Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được thực hiện hàng năm tất cả các hộ dân cư trên địa bàn xã; đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình và thời gian quy định. Có sự tham gia của các cấp, các ngành và người dân nhằm xác định đúng đối tượng; không bị trùng lắp, bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống và các nhu cầu cơ bản của nhân dân trên địa bàn xã. Từng thôn phải xác định được số hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn; lập danh sách số khẩu trong từng hộ gia đình (hộ nghèo, hộ cận nghèo,...) để theo dõi, quản lý. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác rà soát, xác định, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Xây dựng thông tin cơ sở dữ liệu về giảm nghèo (dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023) và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

Ảnh: Toàn thể Ban chỉ đạo xã

Tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bình để người dân biết, tham gia thực hiện. Phối hợp với đoàn kiểm tra, rà soát xã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình hộ nghèo, cận nghèo tại thôn theo đúng quy định.

Kết luận buổi Hội nghị: Đồng chí chủ trì đề nghị các đồng chí là Thành viên Ban chỉ đạo nâng cao nhận thức rõ vài trò, trách nhiệm trong công tác phân công thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chủ động tham gia tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 tại địa bàn thôn được phân công phụ trách và báo cáo đảm bảo về thời gian, tiến độ thực hiện theo quy định. Thường xuyên phối hợp với Công chức phụ trách, Cộng tác viên giảm nghèo xã thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phụ trách báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh, vương mắc về UBND xã (nếu có) để tổng hợp tham mưu đề xuất Phòng LĐTBXH huyện giải pháp thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ đạo xã về kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại địa bàn được phân công phụ trách. Quá trình rà soát, xác định cần căn cứ điều kiện thực tế nhân khẩu, dinh dưỡng, việc làm, tài sản, tư liệu sản xuất, điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình./.

Tin, Ảnh: A Hào


Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2024 của UBND xã
Kế hoạch Kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Đăk Môn năm 2024
Công van số 331-CV/ĐU, ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Đảng ủy xã Đăk Môn môn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Công văn số 71/CV-UBND, ngày 6/3/2024 của UBND xã Đăk Môn về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Công văn số 77 /CV-UBND, ngày 08/3/2024 của UBND xã V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng trước : 333
Năm 2024 : 1.912
LIÊN KẾT