Chiều ngày 04/10/2023, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2023 tại UBND xã Đăk Môn. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Lê Thị Sáu, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện, Tổ phó tổ giúp việc. Các đồng chí là thành ...