• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK MÔN

Chiều ngày 04/10/2023, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2023 tại UBND xã Đăk Môn. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Lê Thị Sáu, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện, Tổ phó tổ giúp việc. Các đồng chí là thành viên gồm: Nguyễn Thành Công, chuyên viên phòng nội vụ; Đỗ Trung Thu, chuyên viên Phòng văn hóa; A Mạnh, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện; Y Dương, chuyên viên Phòng Tư pháp; Huỳnh Thị Kim Oanh, chuyên viên Phòng LĐTB&XH huyện. 

Về phía UBND xã Đăk Môn gồm có các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã; Thường trực Hội đồng nhân dân xã; Thường trực Mặt trận TQVN xã; Lãnh đạo UBND xã cùng các đồng chí công chức chuyên môn, Bộ phận "Một cửa", ban chỉ đạo chuyển đổi số xã.

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND, ngày 31/5/2023 của UBND huyện về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2023 và Kế hoạch số 202/KH-BCĐCĐS, ngày 22/9/2023 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2023. Tổ giúp việc Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Glei đã tiến hành kiểm tra các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định kiểm tra thực tế để phục vụ đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 2023. Các nội dung triển khai thực hiện của UBND xã:

  - Việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính của UBND huyện, UBND xã đã tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết các nội dung công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân xã Đăk Môn đã ban hành các văn bản để chỉ đạo như Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND xã về Cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 15/2/2023 của UBND xã Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh CCHC nhà nước trên địa bàn xã; Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 10/3/2023 của UBND xã kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2023; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/03/2023 của UBND xã  KH tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Đăk Môn năm 2023; Kế hoạch số 65/KH-UBND, ngày 21/4/2023 của UBND xã Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đăk Môn năm 2023.

 - Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Đình kỳ hàng tháng, hàng quý UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưa báo cáo CCHC, KSTTHC Báo cáo số 47/BC-UBND, ngày 10/3/2023 của UBND xã báo cáo tình hình giải quyết TTHC quý I/2023; Báo cáo số 57/BC-UBND, ngày 17/3/2023 của UBND xã Kết quả Cải cách hành chính quý I năm 2023; Báo cáo 367/BC-UBND, ngày 15/9/2023 của UBND xã Báo cáo KSTTHC quý III/2023, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch của cấp trên, định kỳ tham mưu báo cáo chính phủ tại địa chỉ https://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn/ theo quy định.

 - Công tác tuyên truyền cải cách hành chính: Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp huyện, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/03/2023 của UBND xã về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Đăk Môn năm 2023. 

 - Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính: UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn thuộc từng lĩnh vực phụ trách tạo mã QR gắn với thủ tục hành chính để người dân có điện thoại thông minh có thể thuận lợi trong công tác tra cứu thủ tục hành chính tại bảng niêm yiết thủ tục hành chính của xã.

- Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật); Việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong xử lý công việc: Tình hình ứng dụng phần mềm quản lý văn bản: Đơn vị đã triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; gửi, nhận văn bản điện tử VNPT ioffice do UBND tỉnh xây dựng. Triển khai có hiệu quả chữ ký số trong hoạt động trao đổi thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Sau khi Đoàn nghe báo cáo của UBND xã và kiểm tra trực tiếp tại các bộ phận chuyên môn. Đoàn đã chỉ ra mặt hạn chế, khuyết điểm: Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường điện tử còn thấp; tỷ lệ phát sinh dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp; chưa thực hiện thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. 

Thay mặt UBND xã Đăk Môn xin tiếp thu những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính nhà nước, công tác xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo của nền hành chính công phục vụ; triển khai quán triệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh, huyện lên trang thông tin điện tử của xã. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính 3 tháng còn lại trong năm 2023 theo Kế hoạch 155/KH-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND xã Đăk Môn về cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục từng lĩnh vực chuyên môn còn hạn chế đã được chỉ ra của đoàn.

 

  Nguồn tin. Ban biên tập xã


Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Văn bản mới
Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2024 của UBND xã
Kế hoạch Kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Đăk Môn năm 2024
Công van số 331-CV/ĐU, ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Đảng ủy xã Đăk Môn môn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Công văn số 71/CV-UBND, ngày 6/3/2024 của UBND xã Đăk Môn về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Công văn số 77 /CV-UBND, ngày 08/3/2024 của UBND xã V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng trước : 352
Năm 2024 : 2.370
LIÊN KẾT