ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH SÊ KÔNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI XÃ ĐĂK MÔN, HUYỆN ĐĂK GLEI, TỈNH KON TUM

Sáng, ngày 30 tháng 8 năm 2023, lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN xã tiếp đón Đoàn công tác biên giới tỉnh Sê Kông, Lào đến thăm, tuyên truyền người dân di cư tự do và kết hôn không giá thú trong ...
Văn bản mới
Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2024 của UBND xã
Kế hoạch Kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Đăk Môn năm 2024
Công van số 331-CV/ĐU, ngày 11 tháng 03 năm 2024 của Đảng ủy xã Đăk Môn môn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024
Công văn số 71/CV-UBND, ngày 6/3/2024 của UBND xã Đăk Môn về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Về việc đề nghị phối hợp triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2024” trên địa bàn xã Đăk Môn.
Công văn số 77 /CV-UBND, ngày 08/3/2024 của UBND xã V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
V/v chuyển nội dung chỉ thị 01/CT-UBND, ngày 07/03/2024 của UBND huyện
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng trước : 333
Năm 2024 : 1.913
LIÊN KẾT